Português انگلیسی فارسی
ایران اولین طرح کشاورزی در خارج از کشور را راه اندازی کرد


ایران اولین طرح کشاورزی در خارج از کشور را راه اندازی کرد

ایران کشت کشاورزی در قزاقستان، اولین سرمایه گذاری خود در خارج از کشور به عنوان زمین های کشاورزی کشور به دنبال تامین مواد غذایی در میان خشکسالی طولانی را راه اندازی کرده استایران اولین طرح کشاورزی در خارج از کشور را راه اندازی کرد
ایران کشت کشاورزی در قزاقستان، اولین سرمایه گذاری خود در خارج از کشور به عنوان زمین های کشاورزی کشور به دنبال تامین مواد غذایی در میان خشکسالی طولانی را راه اندازی کرده است
محمد رضا شافعی نیا، وزیر وزارت کشاورزی گفت، تا کنون کشت در بیش از هشت هکتار از زمین های کشاورزی در کشور های آسیای مرکزی آغاز شده است، با این پروژه آینده برای شروع در اوکراین در چند ماه آینده انتظار می رود
برنامه مشابهی در کشورغنا است که در بخش کشاورزی حساب برای بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور آفریقایی و دومین تولید کننده کاکائو در جهان است .
برنج و ذرت محصولات آب بر و همچنین دانه های روغنی و ورود دام توسط مقامات وزارت کشاورزی به عنوان محصولات هدف که ایران به دنبال در مزارع رشد خارج از کشور ذکر شده است
کشور نیمه خشک است و بیداری به آسیب پذیری کمبود آب آن، از طریق یک سری از برنامه ها ضرورت به جزر و مد بیش از این مشکل است
ایران در حال حاضر یک پیشنهاد برای رسیدن به خودکفایی در گندم است که شامل استفاده از آب های زیر زمینی برای تولید جزء اصلی مانند بسیاری از کالاهای آب بر دیگر است
آخرین قربانی ،هندوانه مشهور ایران است که بحث داغ بر سر اینکه در حال رشد جزء اصلی از بسیاری از پیک نیک های فصل تابستان برانگیخته است
استفاده بیش از حد از مخازن عمیق ، آب را به شدت نایاب و شور کرده است و منجر به آسیب های زیست محیطی است. با تداوم خشکسالی خشن، کارشناسان می گویند آن را به بسیاری دهه قبل از سفره های آب ایران شارژ و تمیز کرد لازم است
وزیر کشاورزی، گفت که دولت سرمایه گذاری در 500.000 هکتار از زمینهای کشاورزی در تعدادی از کشورها به تامین مواد غذایی است، پیش بینی شده است
وزیر گفت، برنامه هایی برای اجاره طولانی مدت از مزارع و یا مالکیت بیش از چند 10.000 هکتار در کشورهائی با پتانسیل بالا تجارت محصولات کشاورزی وجود دارد
حجتی ذکر کرد که برزیل که در آن ایران برای توسعه 60.000 هکتار زمین به کشت محصولات کشاورزی شروع کرده است و صربستان نیز از سرمایه گذاری ایران در بخش کشاورزی آن استقبال کرده است
قیمت مواد غذایی در یک تورم دو رقمی ایران که بیش از 40٪ تحت دولت محمود احمدینژاد رئيس جمهور سابق رسیده بود به شناور حدود 18٪ کاهش یافته است
امنیت غذایی یک موضوع جدی برای ایران است، با توجه به اندازه جمعیت آن است که بیش از 80 میلیون افزایش یافته است و سبد مواد غذایی خود را رشد کوچکتر داشته است
شافعی نیا گفت: "بین 38-40 درصد از اقتصاد خانواده های ایرانی است به مواد غذایی که ما را ملزم به ساخت یک اسکله برای کاهش قیمت محصولات غذایی و ارائه دسترسی آسان به برای آنها ارتباط است."