Português انگلیسی فارسی
صادرات فرآورده نفتی از بندرشهیدرجایی ۳۰ درصد افزایش یافت


صادرات فرآورده نفتی از بندرشهیدرجایی ۳۰ درصد افزایش یافت

پیش بینی می شود ظرفیت صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی پس از اتمام سه سکو به 30٪ افزایش یابدمدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی الله مراد عففی پور
با بیان اینکه پروژه ساخت و ساز پیشرفت فیزیکی 44 درصدی داشته است ، گفت: این سه سکو توسط کارشناسان ایرانی ساخته شده است.

پس از اتمام سکوها ، سه کشتی 100000 تنی امکان بارگیری همزمان در بندر را فراهم می کند.

در اظهارات مربوطه در اوایل ژوئن ، اعلام شد که بیش از دو میلیون تن محصولات و کالاهای غیرنفتی از بزرگترین بندر ایران ، شهید رجایی ، طی دو ماه نخست سال جاری (20 مارس - 20 اردیبهشت 2020) صادر شده است. )

عفیفی پور به FNA گفت: "1.7 میلیون تن انواع مختلف فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 32 درصدی را نشان می دهد."

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 603 کشتی در مدت 60 روز وارد بندر شده اند و گفت: "در این مدت مبلغ 540 هزار تن کالا در بندر ترانزیت شده است."