Português انگلیسی فارسی
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 1401 بیست و ششمین دوره، 23 الی 26 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.