Português انگلیسی فارسی
گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره وضعیت صادرات کشور؛ دولت و بخش خصوصی ستاد اقتصاد و صنعت تشکیل دهند


گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره وضعیت صادرات کشور؛ دولت و بخش خصوصی ستاد اقتصاد و صنعت تشکیل دهند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره تأثیر شیوع کرونا بر صادرات انرژی خبر داد: در حوزه انرژی، امور مربوط به خدمات فنی و مهندسی بیشترین تأثیر را از این سختگیری‌ها داشته‌اند، به‌طوری که حتی مواردی داشته‌ایم که در خارج از کشور به مشکل خورده‌اند و مقداری اوی در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس افزود: برای اینکه بتوانیم وضعیت را به حالت عادی برگردانیم، راه‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه با کشورهای همسایه دیپلماسی اقتصادی خود را در قالب یک پروتکل امنیتی و بهداشتی تعریف کنیم تا به‌تدریج بتوانیم تجارت با آنها را روان کنیم. عراق مرزها را باز کرده و این امر می‌تواند به مابقی کشورها هم تعمیم پیدا کند.

به گفته صالحی برای عبور از این وضعیت نیازمند همکاری بیشتر بخش خصوصی و در صدر آن، اتاق بازرگانی و دولت هستیم.

وی با بیان اینکه «تمام فضای اقتصاد از اصناف تا بازار، تقاضا کاهش پیدا کرده و همین‌طور بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیاز به مواد اولیه خارجی دارند، اکنون با کمبود این مواد مواجه هستند»، افزود: لازم است همه دولت‌هایی که کشورشان درگیر این ویروس است، برای بخش اقتصادی و صنعت هم ستادی تشکیل دهند تا از این طریق از زیان بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خود جلوگیری کنند. به هر حال باید همان‌طور که خواهان سلامتی مردم هستیم، نسبت به بنگاه‌های اقتصادی هم حساس باشیم که این امر همکاری دولت و دیگر دستگاه‌ها را می‌طلبد.