Português انگلیسی فارسی
بررسی نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران


بررسی نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن بررسی پیش‌نویس سند توسعه صادرات، بر ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف شده در بازه‌های زمانی مشخص، تاکید کردند.به نقل از اتاق ایران، ارزیابی روند اجرای برنامه‌های تعریف شده در سند توسعه صادرات کشور که از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده، مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان است. به اعتقاد این افراد تا زمانی که نتوانیم سطح اجرای برنامه‌ها و اهداف تعریف شده را اندازه‌گیری کنیم، در نهایت این سند نیز به سرانجام اسناد قبلی دچار می‌شود.

سازمان توسعه تجارت حدود ۵ ماه قبل در راستای تقویت سطح صادرات کشور، روند تدوین سند توسعه صادرات غیر نفتی را آغاز کرد. این برنامه قرار است سطح صادرات را از ۳۵ میلیارد دلار سال ۹۹ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ برساند.

با توجه به اهمیت ارتقای میزان صادرات کشور، پیش‌نویس این سند با هماهنگی کمیسیون صادرات اتاق ایران طی نشستی از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت برای اعضای کمیسیون تشریح شد. البته پیش از این، پیش‌نویس مذکور در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود و از این طریق برای سایر کمیسیون‌های اتاق ایران نیز ارسال شد.

در این نشست امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور رئییس سازمان توسعه تجارت در جمع اعضای کمیسیون در روز هیات نمایندگان، این نشست را فرصتی دانست تا صادرکنندگان بتوانند ضمن بررسی پیش‌نویس سند تهیه شده، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی خود را در اختیار رئیس سازمان قرار دهند.

این فعال اقتصادی با اشاره به کم‌تحرکی و عدم اثرگذاری صادرات در وضعیت کنونی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تنوع محصولات صادراتی کشور و بازارهایی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت کاهش یافته و متاسفانه عوامل محیطی نامطلوب بر روند تولید و صادرات کشور اثرات منفی گذاشته است. پشتیبانی‌هایی که از صادرات کشور باید صورت بگیرد، متوقف شده و در نتیجه شاهد کاهش سطح صادرات هستیم.

او با بیان این مطلب که سالانه میزان صادرات کشور ۲.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: جایگاه ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نامناسب است، بنابراین اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تلاش هستند با نهادهای تصمیم‌گیر در این عرصه وارد مذاکره شوند و بخواهند تا با همراهی بخش خصوصی، موضوعات و مشکلات مربوط به صادرات را بخش به بخش شناسایی کنند و با تصمیمات واقع‌بینانه‌تر برای حل آنها راهکار ارائه دهند.

عابدی خاطرنشان کرد: این هدفی است که کمیسیون در این دوره اتخاذ کرده و در این مسیر از دیدگاه‌های کارشناسی سایر کمیسیون‌های اتاق هم استفاده می‌کند.