Português انگلیسی فارسی
تهران میزبان جلسه کمیته امور مالی و سرمایه گذاری


تهران میزبان جلسه کمیته امور مالی و سرمایه گذاری

جلسه کمیته امور مالی و سرمایه گذاری انجمن بین المللی دائمی کنگره جاده در 14-15 ژوئن در تهران برگزار شد.نمایندگانی از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش، مجارستان، هلند، فرانسه، ژاپن، و نیکاراگوئه در این جلسه شرکت کردند.

PIRAC انجمن بین المللی برای بحث در مورد تمام جنبه های جاده ها و شبکه های جاده ها است. این انجمن بین المللی در سال 1909 تاسیس شد ودر حال حاضر این انجمن دارای بیش از 120 عضو دولت در سراسر جهان است

در حاشیه این نشست، مقداد رحیمیان، یک مقام از وزارت حمل و نقل و توسعه شهری ایران ، گفت که ایران باید $ 3.000.000.000 در سال برای گسترش شبکه جاده ها نیاز دارد.