Português انگلیسی فارسی
جهش تولید محصولات پتروشیمی با تولیدی شدن طرح های جدید


جهش تولید محصولات پتروشیمی با تولیدی شدن طرح های جدید

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره‌برداری از چندین طرح توسعه ای در سال جاری خبر دادلی محمد بساق زاده در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: در سال جهش تولید، صنعت پتروشیمی تلاش می کند تا از امکانات و توان بالای داخلی استفاده کند و همزمان با تولیدی شدن طرح های جدید پتروشیمی ظرفیت تولید در این صنعت افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که صنعت پتروشیمی اکنون محور و ستون توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود و با تمام بخش های صنایع در ارتباط است تصریح کرد: سرازیر کردن منابع به سوی تولید و جلوگیری از هدر روی منابع ملی می تواند منجر به تحقق جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی شود.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: توسعه متوازن صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه ای قرار دارد و در این مسیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و چون از خام فروشی جلوگیری می کند از ارزش افزوده بالایی نیز برخوردار است بنا بر این تکمیل زنجیره ارزش باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا به سوی تولید محصولات نهایی گام برداریم.
وی ادامه داد: برای داشتن صنعتی پویا و اقتصادی قدرتمند باید صنعت پتروشیمی ایران از خام فروشی فاصله گرفته و به سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تولید محصولات نهایی حرکت کند و برای تحقق این هدف، حمایت دولت و مجلس راه را برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد.
بساق زاده با بیان این که طرح های توسعه ای مختلفی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان دو قطب مهم تولید محصولات پتروشیمی در حال ساخت هستند گفت: افزون بر این دو منطقه، طرح های توسعه ای پتروشیمی در بسیاری از استان های کشور درحال تکمیل و راه اندازی است که با تولیدی شدن این طرح ها زنجیره تولید بسیاری ازمحصولات پتروشیمی در داخل کشور تکمیل خواهد شد .