Português انگلیسی فارسی
28 -31 اردیبهشت 1395 در سائو پالو


28 -31 اردیبهشت 1395 در سائو پالو

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی محصولات، تجهیزات، خدمات و فن آوری برای بیمارستان ها، آزمایشگاه، داروخانه و درمانگاه هااین نمایشگاه یکی از جامع ترین و متنوع ترین نمایشگاه ها از محصولات، تجهیزات و خدمات برای بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها و مطب های پزشکی و دندان است. این نمایشگاه رهبران ساختمان بهداشت و درمان و صنعت عرضه در برزیل و خارج از کشور را به منظور ترویج کسب و کار و ارتباط گرد هم می اورد. با 1250 غرفه و 90،000 بازدیدکننده حرفه ای، این نمایشگاه رویدادی مهم در صنعت سلامت قاره آمریکا است و توسط اجرای مشترک ده ها تن از کنفرانس ها، سمینارها و نشست با تمرکز بر مدیریت بهداشت تکمیل شده است.