Português انگلیسی فارسی
نمایشگاه های ایران از تاریخ 2 ژوئیه طبق برنامه برگزار می شود


نمایشگاه های ایران از تاریخ 2 ژوئیه طبق برنامه برگزار می شود

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران با اشاره به برپایی موفق نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا، گفت: از ۱۲ تیرماه سال جاری، تمامی نمایشگاهها، براساس تقویم نمایشگاهی برگزار خواهند شد.بهمن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی ایران گفت: با توجه به تجهیز نمایشگاه بین المللی ایران به دستگاههای ضدعفونی و تجهیزات مقابله با بیماری کرونا، قرار است از ۱۲ تیرماه، تمامی نمایشگاههایی که در این محل برپا می شود، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردد.
وی افزود: پس از برگزاری موفق نمایشگاه جهش تولید و استقبال بسیار زیاد متخصصین و صنعتگران، تقاضا برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی با رعایت پروتکل های بهداشتی و الزام بازدید تنها برای متخصصین، افزایش یافت.
حسین زاده با بیان اینکه در جلسه کمیته امنیتی_ اجتماعی ستاد مقابله با کرونا برگزاری سایر نمایشگاه‌های تخصصی بدون بازدید عموم
مصوب شد، اظهار داشت: با طی شدن مراحل اداری این مصوبه، نخستین نمایشگاه تخصصی سال جاری با عنوان نمایشگاه در و پنجره، دوازدهم تیرماه گشایش می یابد.
این مقام مسئول با اشاره به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ویژه برگزاری نمایشگاه تصریح کرد:
تجربه موفق برگزاری نمایشگاه جهش تولید، نشان داد که نمایشگاههای تخصصی با رعایت 4پروتکل بهداشتی(پروتکل مراکز نمایشگاهی، غرفه سازی، مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان) و الزام ممنوعیت بازدید برای عموم، قابل برگزاری است، بدون اینکه به سلامت اجتماعی آسیبی وارد شود.
وی افزود: قطع به یقین، صنعت نمایشگاهی به عنوان لوکوموتیو معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی نقش بسزایی در توسعه صادرات و بازاریابی های جدید دارد. بنابراین نمی توان این صنعت مهم در کشور را تعطیل کرد بلکه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، باید تمامی نمایشگاهها را برگزار کرد
به گفته این مقام مسئول تمهیداتی هم اندیشیده شده که به موجب آن امکان بازدید مجازی از طریق کانال ایران کالا و شبکه های مجازی برای مردم عادی نیز فراهم باشد