Português انگلیسی فارسی
تهران، میزبان نخستین نمایشگاه صنایع پائین دستی نفت


تهران، میزبان نخستین نمایشگاه صنایع پائین دستی نفت

برگزاری اولین نمایشگاه پائین دستی صنعت نفت ایران در شرایطی برگزار می شود که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به دلیل تحریم های آمریکا با مضایق و تنگناهای فراوانی روبروست. بنابراین رویکرد ناگزیر، توجه به ظرفیت های داخلی و استفاده از توان ملی و بومی برای اداربر این اساس، با برگزاری رویدادی در بهمن ماه امسال تلاش می شود تا برای نجات اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی در تامین دانش فنی و ماشین آلات و قطعات و تجهیزات، توان بخش خصوصی به نمایش گذاشته شده و گامی در جهت بهبود شرایط برداشته شود.

نمایش توان و قدرت بخش خصوصی و ظرفیت عملیاتی آن، توجه به ساخت داخل و در نهایت تبدیل مزیت های نسبی موجود در کشور به مزیت رقابتی و ارزش افزوده، راهبردهای نخستین نمایشگاه پائین دستی صنعت نفت است. جایی که میدان عمل بخش خصوصی در این صنعت مادر و استراتژیک قلمداد می شود.

با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، مجوز برگزاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت در ابتدای سال جاری از سازمان توسعه تجارت اخذ گردید .

بخش خصوصی در متن نه حاشیه
سعید رفیعی‌فر دبیر شورای سیاست‌گذاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت گفت : این نمایشگاه با حضور تشکل های خصوصی دیگر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از جمله انجمن استصنا، انجمن اپک، ستصا و انجمن پتروشیمی در تاریخ 13 الی 16 بهمن ماه 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد . نمایشگاه در فضایی 15 هزار متر مربعی برگزار خواهد شد و در تقویم اتحادیه نمایشگاه های جهانی نیز ثبت شده است

وی افزود: در این نمایشگاه شش کارگروه تشکیل شده که اولین آن تهیه محتوای نمایشگاه، دوم شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپها و بخش پژوهش و آموزش هستند، سومین مورد شرکت‌های حمل و نقل، بورس، بانک و بیمه، چهارمین ساخت و صادرات تجهیزات، پنجمین کارگروه، تولید و صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و کارگروه آخر نیز تولید و خدمات فنی و مهندسی است. یکی از اهداف نمایشگاه این است که مخاطب، بخش خصوصی باشد چراکه هر سال با توجه به اینکه وزارت نفت برگزارکننده نمایشگاه بود، شرکت‌ها به دنبال قرارداد و همکاری با خود وزارت نفت بودند و بخش خصوصی در متن قرار نداشت. اکنون با این نمایشگاه می‌توانیم بخش خصوصی را در متن قرار دهیم.