Português انگلیسی فارسی
ایران دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فن آوری را افتتاح کرد


ایران دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فن آوری را افتتاح کرد

ایران دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری ، در محل دائمی بین المللی تهران با تعداد بالایی از شرکت کنندگان داخلی و خارجی در این رویداد افتتاح کرد.
پس از افتتاحیه این نمایشگاه در روز سه شنبه، مجید نجفیان، دبیر اجرایی سال 2015، اشاره کرد که دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری توسط معاونت مرکز نوآوری علم و صنعت جمهوری اسلامی و با حمایت مالی سازمان فناوری ریاست جمهوری ایران و صندوق سازمان نوآوری و شکوفایی انجام می شود.

این مقام اضافه کرد : نمایشگاه امسال نشان می دهد رشد بیش از 100 درصد در مقایسه با نخستین نمایشگاه با حضور شرکت کنندگان خارجی از 15 کشور.
به نقل از نجفیان این رویداد توسط 48 شرکت خارجی از کشورهای روسیه، هند، کره جنوبی، بلژیک، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، سوئیس، یونان، رومانی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و چین انجام شده است.

او گفت علاوه بر شرکت کنندگان خارجی ، 71 شرکت داخلی فناوری حاضر در نمایشگاه، به نمایندگی از پارک علم و فن آوری های مختلف، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، و همچنین شرکت های فن آوری مبتنی بر دانش وجود دارند.
به نقل از نجفیان ،ترویج همکاری های دراز مدت و همچنین هموار کردن راه برای تبادل نتیجه تحقیقات در زمینه های فن آوری و نوآوری به عنوان اولویت از این رویدا نام برد.
او اضافه کرد که جنبه های تجاری فن آوری و نوآوری در اولویت دوم قرار دارند.

"دستاوردها ارائه شده در این نمایشگاه در شش زمینه مختلف انرژی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و الکترونیک، تجهیزات پزشکی، هوا فضا، زیر ساخت ها و فن آوری، و نانوبیوتکنولوژی طبقه بندی شده است.

او در ادامه اشاره کرد که یک کنفرانس بین المللی در زمینه نوآوری نمایشگاه امسال از رویداد سال گذشته متمایزکرده است.

نجفیان گفت: "در طول کنفرانس بین المللی، 20 متخصص ایرانی و پنج کارشناس از کره جنوبی، اتریش و فرانسه آخرین دستاوردهای خود را در دو روز از طریق بحث در چارچوب شش پانل تخصصی ارائه خواهند کرد."