Português انگلیسی فارسی

مشاوره تجاری و بازرگانی

تیم ماهمیشه به دنبال گردآوری مشخصات و برقراری تماس با بازرگانان موفق ایرانی- برزیلی است.


مدیرت اتاق با توجه به نیازهای تجاری شرکت شما ، به سوالات شما در مورد مقررات گمرکی پاسخ داده و داده های تجارت خارجی را گرد آوری نموده و در موارد زیر خدمات مشاوره تجاری خود را ارائه می دهد :
خدمات مشاوره تجاری اتاق شامل موارد زیر است:assessorial comercial

شاخص های اقتصادی

assessorial comercial

اقتصاد و بخش های اصلی

assessorial comercial

مقرراتassessorial comercial

تجارت خارجی/h3>

assessorial comercial

فرصت های تجاری

assessorial comercial

سرمایه گذاری

Fariba Faraji Shadan


مدیر بازرگانی
ایمیل:
faribashadan@camiranbrasil.com.br