Português انگلیسی فارسی

اخذ ویزا

ویزا چیست؟ ویزا اجازه ورود به کشوری است که تمایل سفربه آن را دارید که توسط کنسولگری و سفارتخانه ان کشورصادر می گردددرخواست ویزا از جمهوری اسلامی ایران:


وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل کار متقاضیان" سیستم الکترونیکی درخواست ویزا " را راه اندازی کرده است ، که از طریق خود سایت وزارتخانه و سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا می توان به ان دسترسی داشت. http://www.mfa.ir/?siteid=3
خدمات مشاوره در اخذ ویزا:Assessoria em vistos

خدمات مشاوره در اخذ ویزا:


رخواست ویزا از طریق اتاق - ما با ارائه خدمات مشاوره با بهترین کیفیت در امور دریافت ویزا برای جمهوری اسلامی ایران در خدمت متقاضیان محترم در سراسر کشور برزیل می باشیم.

Passaporte

گذرنامه:


گذرنامه باید حده اقل شش (06) ماه از تاریخ تسلیم به سفارت معتبر باشد.

Visto

مراحل:
مشاوره، تکمیل فرمهای ویزا.

ما به خوبی از الزامات و مفررات سفارت مطلع بوده و آگاهی کامل از اهمیت انجام این پروسه به روش را صحیح داریم. دیده شده که با در خواست ویزای بسیاری از متقاضیان به خاطر عدم رعایت مراحل پروسه و تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز، موافقت نشده است. مدت زمان مورد نیاز برای اتمام پروسه در خواست ویزا 15 روز کاری می باشد.تجزیه و تحلیل اسناد برای اخذ اویزای گردشگری، کسب و کار و تحصیلات جمهوری اسلامی ایران.

ما اسناد و فرم های تکمیل شده ارسالی از هر نقطه کشور را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازییا ارسال میکنیم.مشاوره برای اخذ ویزای فوری :

ما اسناد و فرم های تکمیل شده ارسالی از هر نقطه کشور را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازییا ارسال میکنیم.ارسال گذرنامه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا:

ما کلیه درخواستهای اخذ ویزا را پس از تکمیل و در دست داشتن تمامی مدارک مورد نیاز ، به سفارت ارجاع خواهیم داد.
اطلاعات ناقص و یا نادرست منجر به تاخیر در پردازش درخواست صدور ویزا می شود.
نظارت و پیگیری پروسه اخذ ویزا تا زمان دریافت پاسپورت با مهر ویزای درخواستی . اگر مقامات مهاجرت دولت جمهوری اسلامی ایران ، درخواست ویزا را رد کنند، لزوما دلیلی برای رد درخواست ارائه نمی دهند، در نتیجه ، مدیرت این اتاق قادر به توجیه رد اخدر ویزا توسط سفارت نمی باشد.و هزینه درخواست ویزا عودت داده نمی شود.
همه ویزاها برای یک بار ورود به ایران اعطاء می شوند. در حال حاضر، مقامات مهاجرت دولت جمهوری اسلامی ایران ویزای ورود-چندباره صادر نمی کند. مدت زمان درخواست ها بر اساس تعداد روز کاری (که شامل جمعه، شنبه، یکشنبه و تعطیلات نمی شود) محاسبه میشوند.